Lift-Off (tekst)

Lift-Off,   2017-2022

Van jongs af hebben vliegtuigen, vogels en raketten een onweerstaanbare aantrekkingskracht op me gehad. Precies dat moment waarop ze zich los scheuren van de allesoverheersende andere kracht, de zwaartekracht, ik heb dat altijd gevoeld als een bevrijding. Als een triomf over de kracht die alles wat massa heeft, in zijn beweging beperkt.

Net die eerste seconde dat de wielen, de pootjes, de staartvinnen loskomen.

Van eind 2017 tot najaar 2022 (behalve 2020) ben ik met grote regelmaat richting Polderbaan bij Vijfhuizen gereden. Alle foto's zijn daar genomen.

Lift-Off

From an early age, airplanes, birds and rockets have had an irresistible attraction to me. The very moment when they tear themselves free from the overpowering other force, gravity, I have always felt that as a liberation. Like a triumph over the force that limits everything that has mass in its motion. Just that first second when the wheels, the legs, the tail fins come off.

From the end of 2017 to the autumn of 2022 I regularly drove to the Polderbaan near Vijfhuizen to photograph there. Except for 2020, all photos were taken there.

_DSC8884+++cs
_DSC9265+2s++c
_DSC1113.ir.s+f
_DSC9176.A2+S